Frågor

Livmodercancer( Östrogen)

Finns det någon forskning kring att få använda Oversterin eller Blissel ”kräm” när jag har opererats för livmodercancer.
Klarar inte mina slemhinnor i slidan med krämer utan östogen, har ständiga urinvägsinfektioner med blod.
Vilket skall jag välja? Finns det någon forskning kring återfall av livmodercancer med lokal östrogenbehandling. Tas det upp o går vidare i kroppen.
Skall jag ta långtidsbehandling med antibiotika eller använda Oversterin eller Blissel lokalt.

Svar

Det föreligger inget hinder att använda Östrogen lokalt efter behandling av livmodercancer. Det tas inte upp och går vidare i kroppen och ökar inte risken för återfall. Östrogen lokalt är en bra behandling för att förebygga upprepade urinvägsinfektioner som du inte skall behöva vara rädd för. Blod i urinen kan ha andra orsaker och bör utredas av urolog så att det inte finns någon annan bakomliggande orsak till blödningen.
Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.