Frågor

Livmodercancer ”behandling”

Vad finns för behandling för livmodercancer som kommer tillbaka efter tre år. Det sitter i nedre delen av magen precis där livmodern har suttit. Har upptäckts genom värk typ tryck o som mensvärk. Vilken uppfattning o erfarenhet har ni på behandlingar o resultat.
Är PET röntgen mera effektiv för att upptäcka ny cancer än ct-skiktröntgen, vad är skillnaden. Är MR-röntgen effektiv att se cancer vid återfall.
Väntar på svar, förstår det blir både cellgift o strålning.
Berätta gärna Vilken metod som är effektivast för att upptäcka återfall av livmodercancer.

Svar

När det gäller undersökningsmetoder i lilla bäckenet är vaginalt ultraljud och MRT de metoder som lämpar sig bäst. DT och PET-DT kan användas som komplement beroende på vad man vill undersöka. Vill man undersöka resten av kroppen kan DT vara en bra undersökningsmetod. Ibland kombinerar man flera olika metoder för att få svar på det man önskar.
De behandlingsmetoder som finns vid återfall av livmoderkroppscancer är kirurgi, strålbehandling, cytostatika samt hormonbehandling. Vilket behandling som väljs beror på flera olika faktorer. Lokalisation av recidivet, tidigare behandling, sjukdomens stadie, vilken typ av livmoderkroppscancer det är etc.
Prognos vid recidiv är det en komplicerad fråga som din läkare bäst kan besvara. Det vi kan säga är att behandlingen kan syfta till bot eller till att hålla sjukdomen i schack.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. 08-123 138 00. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.