Frågor

Leukemi

Jag har förstått att akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av barncancer och den överlägset vanligaste formen av leukemi hos barn. Men är ALL vanligare hos barn än hos vuxna? Är leukemi generellt vanligare hos barn än vuxna? och vad är isåfall anledningen till detta?

Svar

Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste formen av leukemi, cirka 90% av alla leukemifall hos barn. Hos vuxna är akut myeloisk leukemi den vanligaste formen.
Cirka 70 barn insjuknar per år, cirka 400 vuxna insjuknar per år. Barn och vuxnas cancerformer skiljer sig åt. När det gäller vuxna vet man att många cancersjukdomar hänger ihop med livsstilen och åldern. Detta stämmer ju inte för barn. Gemensamt för alla barncancersjukdomar är att man idag inte har kunnat hitta någon yttre faktor som är av stor betydelse för utvecklingen av sjukdomen.