Frågor

leiomyosarkom

är leiomyoblastom ärftligt ?

Svar

Nej, leiomyosarcom i corpus är ingen ärftligsjukdom.