Frågor

Ld värde

Mitt ld värde steg från 3.7till4.0 på en månad? Mitt blod värde är lågt

Svar

Hej!

LD är ett ospecifikt prov som kan reagera beroende på flera orsaker.

Hur lyder din fråga?

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen