Frågor

LD-värde som är galet ….

Hej.
Var hos min husläkare som tog ett blodprov pga extrem trötthet, frusenhet och allmänt dåligt skick. Blodprov togs och fem dagar senare kallades jag in till ytterliggare prov för att något dykt upp. Vad som togs fick jag besked om en vecka senare. Det visade sig att det första provet som jag tog var LD-värdet runt 12 och sänkan visade på krafig infektion. MEN de kompletterande proverna som jag tog ett par dagar senare visade att LD och sänka gått ner till normala värden. Min läkare berättade om vad laktodehydrogenas är och innebär samt hur den hastiga sänkningen förbryllade honom. ”Har aldrig sett något liknande”.
Frågan är: Har ni och i så fall, på vilket sätt?

Svar

Hej! Det förhöjda LD-värdet berodde sannolikt på hemolys. Det var ett felvärde.