Frågor

Lång väntan innan behandlingen sätts in

Hur länge ska man behöva vänta innan man får behandling?
Min dotter som har 5 cm stor cancer tumör i livmoderhalsen och spridit sig till lymfkörtlar.
Vi är mycket oroliga.
Susanne

Svar

Det är svårt att ge ett exakt svar på din fråga. När man startar behandling är individuellt. Kanske måste fler undersökningar göras, man behöver diskutera med olika yrkesgrupper om vilken behandling som är mest lämplig. Det varierar också hur många som behöver vård under en speciell period. Då kan väntetiderna också bli längre. Det som är viktigt att veta är att cancer är i de allra flesta fall en långsamt växande sjukdom. Det betyder att väntetiden inte påverkar prognosen. Däremot är det psykiskt jobbigt att vänta på sin behandling.
Ni kan ringa till den mottagning som din dotter ska få komma till. Då kan man ge ett besked på ungefär när hon kommer att bli kallad. Nedan kan ni läsa om de vårdgarantier som gäller i Sverige.

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

Enligt vårdgarantin har du rätt till:

0 – Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.

7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
Om vårdpersonalen bedömer att du behöver träffa en läkare ska du få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.

90 – Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
Om du får remiss till den specialiserade vården ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du sökt vård utan remiss, hos en öppen specialistvårdsmottagning.

90 – Behandling påbörjad inom 90 dagar
Efter att vårdgivaren har beslutat om en viss behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar.

Hoppas att detta kan vara till någon hjälp. Ni är alltid välkomna att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.

08-123 138 00
Cancerrådgivningen