Frågor

Lågt differentierad

Vad menas med en lågt differentierad ovarial cancer i stadium 3? Tacksam för svar även på stadium 1-4.

/AC

Svar

Differensieringsgrad hos cellerna beskriver mognadsgraden. Lågt differentierad tumör: mycket omogen, liten eller ingen likhet med den friska normalvävnaden.
Med stadium III vid ovarialcancer menas att det finns celler i bukhålan utanför bäckenet.
Stadium I cancerväxt i ovariet/ovarierna.
Stadium II cancer sprid till livmoderkropp/äggledare eller till annan vävnad i bäckenet.