Frågor

Follikulärt lågmalignt lymfom

Hej
Jag undrar om stadium 1 räknas till det stadium då det finns chans till bot,och dom andra senare stadierna anses ej botbara?

Svar

Lågmaligna lymfom i stadie 1 är potentiellt botbara.