Frågor

Lågattenuerande

vad betyder lågattenuerande lever?

Svar

En lågattenuerande lever betyder att det finns ett lågabsorberande område i levern med otydlig avgränsning vilket innebär att det är svårt att undersöka levern. Vid röntgen av levern behöver man då använda kontrast för att kunna avgöra vad det är för en förändring.