Frågor

Knöl i lungan

Tidigare fråga knöl i lungan
Vilka åtgärder kontroll erfordras för att vet exakt om knölen är ofarlig eller inte

Orolig

Svar

Upptäcks en förändring i lungan som man är osäker på vad det är för en förändring/knöl, kan man göra ett vävnadsprov. Via bronkoskopi kan man oftast ta ett prov från förändringen. Detta analyseras sedan i ett mikroskop av en patolog. Därefter får man ett svar på vad det är för knöl.