Frågor

KMML – inte KML!!

Hej,
Min tidigare fråga gällde KMML, inte KML som jag fick som svar!
Det är precis det svaret, att det finns behandlingar för KML, jag fått från min läkare men att det inte finns några behandlingsrutiner för KMML i nuläget. Det är därför jag är intresserad om det pågår någon forskning runt KMML som ev. kan innebära några nya behandlingsalternativ.
Mvh

Svar

Hej! Vi ber om ursäkt för det felaktiga svaret!
Det pågår forskning men eftersom det är en ovanlig sjukdom så måste forskningen ske på många ställen för att få statistiska relevanta resultat. Nya behandlingsmetoder testas, om dessa studier har lett fram till någon ny behandlingsform vid KMML kan säkert din doktor svara på. Som det ser ut idag är behandlingsalternativen, symtomatisk behandling, cytostatikabehandling och stamcellstransplantation.