Frågor

KMML-behandling?

Jag har nyligen fått diagnosen KMML och fått information om att man egentligen inte har några rutiner för att ”bota” denna. Får enbart EPO-medicin för att höja mitt blodvärde. Mitt trombocytvärde är även lågt, 22 vid senaste provtagningen.
Pågår det någon forskning runt KMML hos er och har ni i så fall några kommentarer till behandling?
Mvh

Svar

Hej! Det finns idag stor kunskap om sjukdomen KML, vilket har lätt till nya behandlingsformer. Framtidsutsikterna är goda för det flesta patienter med KML. Det pågår mycket forskning om sjukdomen i Sverige och i övriga världen. Fråga din doktor det är bara hon/han som kan svara på vilken behandling som är den bästa för dig.