Frågor

KLL

Jag skulle vilja veta om det finns nya mediciner till KLL och hur går med förskning ,och hur många år man kan leve med KLL Sjukdomen.mvh Peter

Svar

Hej! Det pågår stora internationella studier där man testar olika kombinationer av antikroppar och cytostatika. Nya biologiska markörer och en förbättrad prognosbedömning kan komma att ge en möjlighet till en mer riktad individualiserad terapi.
Det finns en förhoppning att medicinska behandlingar inom en överskådlig framtid i vissa fall kan komma nära en möjlighet att bota sjukdomen.
De flesta patienter med KLL kan leva gott med sin sjukdom, med eller utan behandling, under lång tid.