Frågor

KLL

Hej!

Min mamma har KLL och hon går regelbundet till Vårdcentralen för blodprovstagning, bara för att få veta att hennes värde hela tiden ökar. Jag är hennes dotter och tycker att det känns konstigt att inte få någon behandling/medicin. Jag läste om forskaren Håkan Mellqvist på Karolinska i Solna och undrar om det inte finns någon mer hjälp att få, andra tips eller så?

Svar

KLL är en sjukdom som man behandlar när sjukdomen ger symtom eller när blodvärderna talar för det. Man behandlar först när det behövs. Det har att göra med att sjukdomen kan ligga stilla i många år och ska då inte behandlas. Fram till dess går patienten på kontroller precis som din mamma gör. Du skriver inget om hur din mamma mår. Om hon mår sämre ska hon ta kontakt med sin hematolog.
Du kan läsa mer om KLL på http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer/Leukemi/#section-9

Det går att söka en second opinion-ett andra utlåtande, av en annan läkare. Ni kan själva be om en sådan remiss.