Frågor

Kan mina provresultat tyda på cancer? (S-LD, SR, LPK, CRP)

Hej! Jag håller på att utredas av reumatolog och har fått lämna en mängd prover idag och för 3 veckor sedan (de proverna var så pass ofullständiga att jag fick lämna resten av proverna + nya rör för de redan tagna idag). I eftermiddags kom några resultat. De visade att mina vita blodkroppar / LPK ökat kraftigt på tre veckor, från 9,2 till 14,6, plus att min CRP gått från 20 till 27, plus att min sänka/SR är nästan oförändrad på 39.
Dessa prover kan ju tyda på nästan vad som helst , men jag hade också ett förhöjt S-LD värde. Inte kraftigt förhöjt, men ändå så pass att det var över normalnivå.
Förhöjt LD värde beror tydligen ofta på cancer, så jag känner mig tvungen att fråga här för att stilla min oro!

Frågorna är:
A) är den kombination av förhöjda värden som jag har vanlig vid cancer, eller är det troligare att det är något annat , mindre farligt?

B) vad orsakar dessa värden, i synnerhet förhöjt LD, om det inte är cancer ?

C) kan reumatiska sjukdomar som artrit och lupus höja LD och de andra värden som är förhöjda hos mig?

Jag lutar nog åt att det mer troligt är lupus eller något liknande jag lider av, men jag ställer mina frågor för att förhoppningsvis kunna utesluta cancer! Givetvis får jag vänta på fullständiga provsvar och ett läkarutlåtande , men jag vill gärna ha någon typ av fingervisning ändå!

Svar

Hej!

A) Nej, dina förhöjda värden i blodet är inget specifikt för cancer. Inte i kombination av ett förhöjt  LD heller. Det är som du skriver – att det kan bero på nästan vad som helst.

B) LD är ett ospecifikt prov som ökar i blodet vid vävnadsskada. Det kan t ex vara efter en hjärtinfarkt, sjukdomar i lunga, lever och muskler. Man ser ofta ett förhöjt värde hos diagnosticerade cancerpatienter. LD är ett känsligt prov och felaktiga värden kan förekomma.

Hoppas att detta svar kan komma till din hjälp. Du är alltid välkommen att höra av dig igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen