Frågor

Kan man bli frisk?

En god vän har drabbats av lungcancer. Hon har flera tumörer i bägge lungorna och en metastas: tumör i hjärnan. Sedan några månader får hon strålning och cellgifter. Hon svarar bra på behandlingen, tumörerna i lungorna har krympt, och hon hoppas hon ska bli frisk. Är detta realistiskt? Eller kan det vända igen och hon kan dö snabbt? Är behandlingen botande, eller skjuter man bara upp det ofrånkomliga slutet? Går det att säga något om hur länge hon kan överleva? Jag hörde någon läkare säga till mig att hon skulle bli förvånad om väninnan levde mer än ett år.

Svar

Lungcancer som har spridit sig går inte att bota. Behandlingen som din väninna får syftar till att bromsa sjukdomens förlopp samt lindra symtom. Hur länge man kan leva med en kronisk sjukdom går inte att svara på.