Frågor

inflammatorisk bröstcancer?

Hej!
Vid inflammatorisk cancer, blir bröstet alltid rött och varmt? Eller finns det fall där bröstet inte blivit rött och varmt och diagnosen ändå blivit inflammatorisk bröstcancer?

Svar

Det kännetecknande för just inflammatorisk bröstcancer är att bröstet blir rött, ömt och svullet. Det uppstår helt enkelt en inflammation i bröstet. Oftast finns det en knöl men cellförändringarna kan ha brett ut sig över ett stort område och då är det inte säkert att det går att känna knölen.