Frågor

Immunterapi

Hej.
Jag ställde tidigare en fråga kring varför man inte operera metastaser i lungorna direkt istället för att ge en cellgiftsbehandling och fick ett utförligt, förklarande svar från er…tack!
Min nästa fråga är om immunterapi är något som praktiserats på metastaser i lungorna efter ändtarmscancer? Och om immunterapi kan användas på cancer på cellnivå, dvs cancer som ännu inte syns på en röntgen?
Med vänlig hälsning
LL

Svar

Hej.

Ja, man använder immunterapi vid behandling av ändtarmscancer i vissa fall.  När syftet med behandlingen är att minska tumörerna (i det här fallet metastaserna i lungorna) så att operation av dessa möjliggörs ges det i kombination med cytostatika. För att kunna få den sortens behandling krävs det att man har vissa uttryck på tumörcellerna för att behandlingen skall fungera, det är således inte alla som har nytta av en sådan behandling.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen