Frågor

Icke-småcellig lungcancer stadium IV

Hej!
Min mamma har åkt fram och tillbaka mellan hem och sjukhus sju gånger den senaste tiden pga en svårbotad alternativt felbehandlad lunginflammation orsakad av burkholderia. Varje gång man övergår från intravenös antibiotika till tablettform så får hon tillbaka lunginflammationen.
Tiden går och den planerade cytostatikabehandlingen skjuts därmed på framtiden.

Så till mina frågor.
Är det möjligt att frångå cytostatikan till förmån för immunterapi i detta specifika fall?
Kan det till och med vara att föredra med tanke på att ett starkare immunförsvar förhoppningsvis även kunde råda bot på bakterien?
Vad annat skulle kunna förbättra min mammas livssituation något?
Finns det någon studie hon skulle kunna delta i?

Med vänlig hälsning Lisa Larsson

Svar

Dina frågor är relevanta men det är din mammas läkare som kan besvara frågorna. Frågorna är svåra att svara på generellt.
När man väljer behandling utgår man från flera faktorer. Lungcancer är inte en och samma sjukdom och behandlas utifrån typ av lungcancer, stadie, allmäntillstånd, om tumören har specifika egenskaper som gör att det går att behandla med immunterapi etc.

När det gäller studier så finns det bra information på Regionalt cancercentrums hemsida. Där finns listat vilka studier som är öppna i Sverige. Det går även bra att ställa frågan till läkaren som kan svara på om det finns någon studie som din mamma kan vara med i. Här är länken.

http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/

Hoppas att detta är svar kan vara till någon hjälp. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen. Det går även bra att ringa. 08-123 138 00.
Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.