Frågor

Huvuddiagnos

”R.919.Onormala fynd vid radiologisk diagnostik avseende lunga”

Vad betyder detta?

Svar

Hej!

Det betyder just onormala fynd i lungan när man gjort en röntgenundersökning. Det säger inte vad det är man hittat bara att man hittat något som inte ”ska” vara där. Det kan t ex vara en ärr efter en tidigare infektion, något medfött. Kanske är det så att man ska utreda vidare?

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen