Frågor

Huvud och hals

Vad betyder avslut SVF innan behandlingsstart.
Misstanke om cancer avskriven.
Jag hade en liten operation och jag såg den info i min journal

Svar

Hej

SVF betyder standardiserat vårdförlopp, SVF är ett nationellt arbetssätt som man använder då man upptäcker symtom som kan utgöra en välgrundad misstanke om cancersjukdom. SVF beskriver vilka utredningar som då skall göras och i vilken ordning, det betyder alltså inte att du behöver ha cancer. I ditt fall har man kunnat avskriva misstanke om cancer redan innan du kom till behandling och då avslutades också det standardiserade vårdförloppet.