Frågor

Hur ofta tas PSA-prov efter operation?

Jag är opererad (öppen sådan) för prostatacancer. Nytt PSA-prov togs efter ca 5 veckor varvid värdet var 0,05, knappt mätbart enl. läkaren. Nu har det gått 5 månader sedan detta PSA-prov. Tas inget mer prov? Eller har det gått för kort tid för nytt prov?

Svar

Uppföljning av kurativt behandlade patienter med prostatacancer sker var sjätte månad.