Frågor

Hur bäst stödja anhörig med bröstcancer?

Hej!
Min syster har fått bröstcancer och hon börjar med cellgiftsbehandling i dagarna. Jag undrar hur jag som anhörig bäst kan stödja henne under och mellan behandlingarna och även i senare skeden (operation, strålning). Jag kommer bara periodvis kunna vara hos henne då jag bor på annan ort. Vad är viktigt att tänka på för att underlätta, både praktiskt och mentalt?
/syster

Svar

Människor som har eller har haft en cancersjukdom berättar ofta om hur mycket familjens eller andra närståendes stöd betytt för dem, så de närstående har en viktig roll. Bara genom att finnas vid den sjukes sida, att lyssna och diskutera, visa omtanke och att vara öppen om egna tankar kan du vara ett stort stöd. Och stödet kan vara ömsesidigt: den sjuke kan stödja den närstående och båda kan få styrka av det. Att vara öppna mot varandra och att prata om tankar och visa känslor kan ibland vara svårt, men om man vågar det blir det ofta lättare att hantera situationen.En annan uppgift som anhörig kan vara att hjälpa den som är sjuk att behålla kontakten med det vardagliga livet. Det är bra om man kan fortsätta att hålla fast vid vissa rutiner och vanor. Ibland behöver den anhörige vara till praktisk hjälp genom att tillfälligt ta över olika uppgifter, men att den sjuke själv får bestämma hur mycket han eller hon vill ha hjälp med.
Exempel på praktisk hjälp kan vara att handla och laga mat, hjälpa till med barnen på olka sätt, om möjlighet finns att följa med på något läkarbesök och träffa den sjukes läkare och höra hur de diskuterar.
Det är också så att för de flesta innebär ett cancerbesked en livskris och man reagerar olika, men ibland kan det vara så att man som anhörig inte riktigt ”känner igen” den sjuke, det kan också bli en obalans, och att personerna i en cancerdrabbad familj kommer i otakt i den här processen som pågår, men att man så smånigom ”landar” i den situation som har förändrats.
Har du möjlighet att ringa oss kan det vara lättare att besvara den frågeställning du har i ett telefonsamtal.