Frågor

Hodgins lymfom

Hör Hodgins lymfom under leukemi eller är det olika cancerformer?

Svar

Hej

Båda sjukdomarna ingår i gruppen blodcancersjukdom men de skiljer sig åt. Hodgins lymfom är en cancerform som utgår från lymfkörtlar i lymfsystemet. Leukemi utgår däremot från vita blodkroppar i benmärgen. På blodcancerförbundet finns mer att läsa om de olika formerna; www.blodcancerforbundet.se

Hoppas att det var svar på din fråga,

Vänliga hälsningar

Cancerrådgivningen