Frågor

HFS

Lider sedan tre år tillbaka av ömma fotsulor och fingertoppar. Behandlad med Paklitaxel och Herceptin.
De biverkningar som följer med de läkemedel som påstås lindra besvären / har provat de flesta / har medfört att jag slutat helt med sådana.
Finns andra metoder? Blev nyfiken när jag läste inslaget på sid 15 i Rahfo.

Svar

Hej.

Smärta i fingertoppar och i fötterna är en relativt vanlig biverkan i samband med de läkemedel som du nämner och kallas neuropati.  Det är svårt att helt svara på din fråga då du inte nämner vilka behandlingsmetoder som du har fått prova. Enligt vårdprogrammet för cancerrehabilitering så är det utöver läkemedelsbehandling nämnt att fysisk aktivitet kan lindra smärtan liksom behandling med TENS- Transkutan elektrisk nervstimuering vilket är en behandlingsmetod som fysioterapeuter arbetar med och som du efter instruktion kan ge dig själv hemma.

Den information som det hänvisas till på sid 15 är främst kring hud och nagelbiverkan av cytostatika och hur den kan förebyggas, se länk nedan

//rahfo.se/wp-content/uploads/2018/03/HFS-RÅD-OCH-TIPS-RH-.pdf

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen