Frågor

Her2 + Elston 3 och MIB 9%?

Hej

Jag har fått Pad-svaren att jag har en bröstcanser som är Her2-positiv 3+ och NHG-grad 3, vilket bör innebära en mycket aggressiv och snabbväxande canser. Men samtidigt har jag ett MIB-värde med en proliferation på 9 % (tröskelvärde 25 %) vilket innebär en lågproliferande och långsamt växande tumör. Hur går det ihop?

Övriga prognostiska faktorer jag känner till är:

Stadie 1 (1,8 cm) + in situ (6,5 x 3,5) opererat
Östrogenkänslighet 100 %
Progesteron 0 %
Första portvaktskörteln = benign – alltså nod-negativ
Kärlinväxt – ej påvisad

Är 58 år.

Svar

Jag har varit i kontakt med en bröstcancerläkare som svarar så här:

” Det är så ibland, det kan bero på att proliferationsvärdet blev i mätning lägre än det egentligen är. Testet är inte 100% igt säkert, men Her 2 testet är positivt och Elstongraden 3, så man klassar det som en mer aggressiv tumö,r oavsett proliferationssvaret