Frågor

Hej

Hej!
Jag var med om en bilolycka för någon vecka sedan. Där gjordes en DT helkropp som inte visade några skador. Dock kunde man se varicer i bäckenet men även att fundus uteri laddade kontra mer än cervikala delen på uterus. Remiss skickades till gyn och jag ska på läkarsamtal. Bör jag vara orolig för cancer?

Svar

Hej

Bifynd är vanliga vid röntgenundersökningar och bör följas upp. Vad detta betyder för din del kan vi inte svara på. Det krävs flera undersökningar för att konstatera vad det rör sig om. De flesta bifynd är normala förändringar.

Vänliga hälsningar

Cancerrådgivningen