Frågor

HCL diagnos

Jag har precis fått diagnosen HCL, än så länge vet jag inte vilken art men vissa markörer tyder på HCL-classic. Min fråga är, vilken behandlingsform har mest stöd i Sverige vid denna diagnos? Vad jag läst mig till är Cladribine, 2-CdA den vanligaste i Europa, medan Rituximab oftast klassas som andra linjens behandling. Uppskattar om jag kan få mer info om detta.
Mvh
D

Svar

Hej! Kladribin är det viktigaste behandlingen och Rituximab är den näst viktigaste. Kombinationen av dessa båda kommer säkert att ges i framtiden.