Frågor

Hårcellsleukemi

Hur länge kan en person med hårcellsleukemi leva med rätt cytobehandling?

Svar

Prognosen för en enskild individ kan ingen ge ett exakt svar på. Prognosen påverkas av flera faktorer så som tumörstadium, aggresivitetsgrad, möjlighet till behandling, hur bra individen svar på behandling etc. Man kan idag ta reda på en mängd information om tumörcellerna men man kan inte förutsäga prognosen. Den som bäst kan ge ett svar är givetvis den behandlande läkaren.