Frågor

Gvh och cannaboider

Jag har en nära bekant som har kraftig gvh framförallt i huden. Han fick stamceller för 8-9 år sedan efter lymfcancer för 3:e gången. Cancern upphörde men utvecklade då kraftig gvh och han har nu svårt att röra sig mm. Huden är full med infektioner. Han är nu på ständiga behandlingar i München med marginella framgångar. Hur ser ni på cannabisolja i dessa sammanhang? Har ni nån erfarenhet?

Svar

Vi har ingen erfarenhet av behandling med cannabis. Än så länge är det inget som man använder sig av inom den medicinska vården.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen