Frågor

Grovtarmscancer

Hej!
Har en bror som har fått grovtarmscancer med spridning till bukhinnan. Han har blivit opererad för detta och ska påbörja cytostatikabehandling. Vår mor dog i äggstockscancer. Finns det ärftlighet för liknande cancer, för oss syskon och syskonbarn? Hur gör vi då för att gå vidare utredning?

Svar

Mellan 5 och 10 procent av all cancer orsakas av en ärftlig genförändring.

De cancersjukdomar där ärftliga former är vanligast är malignt melanom, bröst-, tjock- och ändtarms- och prostatacancer, livmodercancer samt äggstockscancer. Dessutom finns flera ärftliga former av sällsynta cancersjukdomar som speciella typer av njur- och hudcancer samt cancer i vissa hormonproducerande organ. Hittills har man hittat ett femtiotal förändrade gener som kan orsaka cancer.

Det ska vara minst tre nära släktingar, i rakt nedåtstigande led i minst två generationer som har haft samma form eller associerade cancerformer, med det menas cancerformer som man vet hör ihop genetiskt. Om man har en ökad risk för ena sorten har man oftast även en ökad risk för den andra sortens cancer. Exempel på detta är bröst/äggstockscancer och tjocktarm/ livmodercancer. Får man sin diagnos i yngre ålder kan även det tala för ärftlighet. Risk för ärftlighet utreds på universitetssjukhusen på speciella mottagningar. I regel krävs remiss. Remissen kan du få av din doktor på vårdcentralen. Mottagningarna i Stockholm kräver ingen remiss.

Cancergenetiska mottagningar

  • Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 08-517 730 19
   Ärflighetsmottagningen , Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
   08- 517 756 74
   Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Lund 046-17 33 62
   Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala 018-611 02 43
   Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 031-342 19 15
   Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping 013-22 20 00
   Onkologiskt Centrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 090-785 13 56

 

Hoppas att detta svar kan vara till din hjälp. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

MVH

Cancerrådgivningen