Frågor

Graviditetsklåda ger cancer

När jag var gravid i mitten av nittio talet med mina tvillingar fick jag en sk graviditetsklåda mot slutet av graviditeten. Den upphörde direkt efter att barnen födds (via snitt) Nu har jag av en händelse läst att sådan här klåda kan ge cancer i gallvägar och lever senare i livet. Stämmer detta?

Efter förlossningen gjordes inga undersökningar eller uppföljningar. Barnen mådde bra men kontrollerades för de var ytterst lite gula någon dag efter. Även detta var något som kom och gick. De fick ingen behandling då detta försvann väldigt snabbt.

Borde jag följa upp det nu så långt senare? Vart vänder man sig då? Vill helst inte gå via husläkaren.

Svar

Hej! Man har i en studie där forskare från Karolinska institutet tillsammans med Göteborgs universitet kommit fram till att kvinnor som drabbats av graviditets klåda på grund av förhöjda gallsyrror och leverenzymer i blodet löper en något högre risk att drabbas av gallvägs och/eller levercancer. Det behöver nog göras ytterligare studier och man har inte gått ut med några generella rekommendationer. Är du orolig så kan du vända dig till en gynekolog eller en allmänläkare.