Frågor

glioblastom multiforme grad 4

Hej! Min pappa fick diagnosen glioblastom multforme grad 4 (hjärntumör) för ca 1 år sedan. Han är 75 år och vårdas nu i livets slutskede på ett palliativt boende. Han kan inte inta fast föda och inte heller dricka vatten.
1) Jag undrar nu varför får patienter i hans läge inte dropp?
2) Han har inte ätit någon mat och knappt inte druckit något vatten på ca 5 dagar. Känner han någon hunger (kan inte fråga eftersom han kan inte prata pga av att tumören sitter i talcentrat)?
3) Känner patienter som är så sjuka att de håller på att svälta ihjäl?
4) Lider de pga mat- och vattenbristen eller är de för sjuka för att uppfatta det?

Svar

1. När en patient går in i sitt slutskede av livet och inte längre klarar av att dricka hjälper inte att ge vätska via dropp. Receptorer för törst sitter i munhålan och god munvård med fuktning i munhålan tar bort törst. Vätska via dropp kan istället göra så att vatten ansamlas i lungorna och ge så kallat lungödem.
2. När patienten går in i det palliativa skedet desto mindre intag av näring behöver kroppen. Ibland försöker patienten att äta för att ”vara till lags”, men ofta blir det på bekostnad av illamående och kräkningar.
3. Svar nej.
4. Nej, de lider inte av mat och vätskebristen för kroppens behov av näring och vätska minskar i takt med att patienten går in i sin sjukdoms slutfas.