Frågor

glioblastom grad 4

Vad är det som händer i en persons hjärna när han/hon får glioblastom grad 4?
Hur påverkas hjärnan av den typen av tumör?
Hur länge kan man leva med den sjukdomen?

Svar

Hur en hjärntumör påverkar den person som drabbas beror på var tumören är belägen i hjärnan. Det som först händer är att på grund av tumören, så stiger det intrakraniella trycket inne i hjärnan – hjärnan svullnar. Det ökade trycket leder i sin tur till huvudvärk, illamående och kräkningar. Kramper är det vanligaste debutsymtomet och ibland halvsidig förlamning. Andra symtom kan vara synpåverkan, balanssvårigheter, personlighetsförändringar och svårt att tala . och eller att säga ” rätt ord ”.
Hur länge man kan leva med glioblastom grad 4 är individuellt; tumörens läge, hur patienten svarar på behandlingen, Den enskilda prognosen kan bara patientens behandlande läkare uttala sig om.