Frågor

Gallblåsecancer återfall statistik

Jag undrar om det finns någon statistik på hur många av dom som opererats för gallblåsecancer med utvidgad leverresektion (stadie Tb2) som får tillbaka sin cancer igen? Det enda jag hittar är att majoriteten av återfall kommer inom 5 år. Skulle även vilja veta ungefär hur överlevnaden ser ut vid återfall av denna cancer.
Verkar inte finnas så mycket forskning kring detta.

Svar

Hej,

den statistik om cancer vi kan hänvisa till hittar man på Socialstyrelsens hemsida Cancer i siffror som ges ut vart fjärde år Cancer i siffror 2018 (socialstyrelsen.se)

Det är svårt med aktuell statistik då det kommer nya typer av läkemedel och behandlingar och statistik bygger på äldre forskning och inrapporteringar till cancerregister som i sin tur rapporterar till Socialstyrelsen.

Vänliga Hälsningar Cancerrådgivningen