Frågor

Friskförklarad

Hej!

I samband med andra cancerformer hör man och läser om att människor blivit friskförklarade från sin cancer? Förekommer friskförklaring från prostatacancer? Eftersom PSA-kontroller är planerade att göras i 10 år efter behandling, är det först efter denna tid som friskförklaring sker, om inget recidiv har visat sig?

Med vänlig hälsning
Undrande hustru

Svar

Prostatacancer har en god prognos och de flesta män blir friskförklarade från sin sjukdom. Risken att få tillbaka sjukdomen är störst de två första åren. Mer ovanligt att det sker efter 10 år. Har man fått en botande behandling är man troligtvis sjukdomsfri efter avslutad behandling. Så kan man tänka. Men för säkerhetsskull så följer man upp alla patienter under flera år.