Frågor

Frågor kring leukemi på cellnivå

Hej!

• Vad är det som påverkar att man får leukemi? Nu menar vi inte bara de yttre faktorerna utan vi menar också hur de yttre faktorerna påverkar de inre faktorerna som i sin tur ger upphov till leukemi. Det är alltså lite mer på cellnivå vi är ute efter.

• Vilken behandling är det de flesta personer generellt sätt får genomgå? Vi vet att behandlingsplanen beror på patientens hälsa och bakgrund men vilken är den mest vanligaste? Och varför, vad sker på cellnivå under behandlingen och har behandlingen några biverkningar och varför får man dessa biverkningar, vad sker i kroppen på cellnivå?

Svar

Orsaken till akut leukemi är okänd. Det man känner till är att det finns ett antal predisponerande faktorer, exempelvis en enäggstvilling löper 20-25% procents risk att utveckla akut leukemi inom ett år, efter det att den andra tvillingen har fått sjukdomen. Syskon till en patient med leukemi löper nära dubbelt så stor risk att utveckla sjukdomen som andra individer. Vissa ärftliga sjukdomar, till exempel Downs syndrom, har en ökad risk att utveckla leukemi.
En rad yttre faktorer är kända för att kunna ge genetiska skador exempel joniserande strålning, bensen och alkylerande ämnen. Man tror också att någon form av virus har betydelse för utveckling av leukemi.
Målet med behandlingen är att bota patienten och för detta krävs intensiv cytostatikabehandling, ofta kombinerad med benmärgstransplantation. Cytostatikabehandlingen kombineras oftast med två till tre oilka cytostatikum som var för sig har olika biverkningar. Eftersom cytostatika inte är en lokal behandling som bara tar död på cancercellerna, så påverkas även de friska cellerna, men de friska cellerna återhämtar sig efter några veckor.
Att man kombinerar två till tre olika cytostatikum, beror på att olika cytostatikum påverkar olika faser i cellens delning, därav också att men ger behandlingarna med ett visst intervall, ibland varannan vecka , ibland var tredje vecka.