Frågor

Fråga

Hej,
Hur ser en leuokplakie (vit fläck i munnen) ut? Är det förstadie till cancer?

Svar

De flesta vita fläckar är inte förstadie till cancer. En vit fläck som inte går att skrapa bort eller försvinner kan vara förstadie till cancer och bör undersöka hos tandläkare.