Frågor

Fråga vid Waldenströms Makroglobulinemi.

Kan sjukdomen spridas till andra organ än blod, benmärg och lymfa? De organ jag tänker på är bukspottkörtel, huden, lever och mjälte. I så fall, hur behandlar man detta?

Svar

Hej! Det är inte ovanligt att sjuka celler finns i lever och mjälte.Behandlingsregimen är den densamma.