Frågor

fråga om lunga

Hej
Man upptäckte en lungförändring hos mig för ca 2 år sen, 1 cm stor ground glass noduli i hö ovanlob, den ska följas under tre år med iv kontrast. Jag har värk i kroppen och en stor lymfa samt misstänkta förstorade spottkörtlar men jag har inte fortsatt kolla dem. Jag fick av misstag göra en koll i somras utan kontrast och då står det så här :
Jämförelse med DT thorax 180119 och 170123 utförda på röntgen.
Den cm-stora nodulära förändringen med karaktär av ground glass som är belägen i carinanivå i höger ovanlob, kvarstår helt oförändrad. Det kan anas vid föregående us.. Det finns en något mindre område med ground-glass karaktär även apikalt i hö ovanlob. Det anas vid föregående us i oförändrat storlek men nu blev det mer tydlig. Inga nytillkomna lungparenkymförändringar. Ingen patologiskt förstorad körtel i mediastinum eller axiller. I utlåtandet från lungläkare har man skrivit så här Vi diskuterar fallet på vår gemensamma remissgenomgång. Nodulin på höger sida ser lite suspekt ut och kan vara en BAC, men det har varit oförändrat enligt remissen sedan 2015 så det är låg sannolikhet att det är malignt. Vi föreslår kontroller var 6:e månad i ytterligare ett och ett halvt år. Om förändringen är oförändrad kan man avsluta kontrollerna efter ett och ett halvt år. Vad gäller körteln på halsen tycker vi inte att det hänger ihop med nodulin på höger sida och vi rekommenderar fortsatt utredning av detta via hälsocentral. Jag kommer att diktera ett remissvar och informera inremitterande läkare. Varför säger man inget om den nya förändringen apikalt?
Hur ska jag gå vidare, bör jag oroa mig och fortsätta utredningen? be om remiss till lung?
Med vänlig hälsning Anneli

Svar

Hej!

Du har gjort en DT thorax och man har hittat förändringar som man inte misstänker är cancer men som man för säkerhets skull ska följa under några år. Av din beskrivning låter det som att det är lungspecialiter som har bedömt din situation och beslutat hur det ska följas upp. Det ska du kunna lita på. Kanske är det så att du inte har fått bra information eller har fått ställa de frågor du behöver för att känna dig trygg. Kan det finnas möjlighet att ta kontakt med lungkliniken och få ett samtal? Eller prata med din husläkare?
Förändringen apikalt verkar ha funnits där vid föregående undersökning men den syns bättre nu. Av svaret kan man läsa att den är oförändrad i storlek.

Hoppas att detta svar kan vara till någon hjälp. Du får gärna ringa till oss, 08-123 138 00. Ibland kan det vara lättare att besvara frågor i en dialog.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen