Frågor

Förhöjt S-LD

Behöver jag vara orolig?
Kalium 3.3 (5.5-4.8)
Ery-MCH 34 (27-33)
Trombocyter 157 (165-390)
S-LD 3.7 (1.8-3.4)
S- EPO utanför referensintervall, skickad till Uppsala för analys

Svar

Hej,

de blodvärden du skickat ligger nära referensvärdena men möjligt att man kan reagera på Kaliumvärdet. Detta är prover som man tar rutinmässigt då man söker vård och säger inte så mycket var för sig, utan utgör tillsammans med andra symtom en vidare bild av hur man mår. Andra faktorer som spelar roll är exempelvis ålder och annan sjuklighet.

 

Vänliga Hälsningar Cancerrådgivningen