Frågor

förhöjt LD värde

Hej, Jag opererades för livmodrekroppscancer i september 2021. Mina LD värden innan operation var 3,4 sen sjönk de till 3 för att sedan öka till 4. Mätningar vid olika tidpunkter.

Vad bör jag göra.

MVH/Borka

Svar

Hej Borka

LD, laktatdehydrogenas, finns i kroppens alla celler och indikerar på vävnadsskada så det är ett tämligen ospecifikt prov som normalt kan variera.

Hur svaret i ditt fall ska tolkas tar du upp med din läkare.

Vänliga hälsningar

Cancerrådgivningen