Frågor

Förhöjd sänka

Hej

Har under senaste två åren nu ökat på mitt SR-prov. Från 12 till 15 till nu 26. Även vita är nu förhöjda på 10 om jag kan utläsa det rätt.. har utmattningssyndrom, ME, Pots och hypermboliitet.
Under många år haft halsbränna av och till, men aldrig ont i magen. Har en sån period nu med klumpkänsla (som jag hade även för tre år sedan) och äter esomeprasol. Men alltså inte ont i magen. Nu va då min sänka SR förhöjd. Jätterädd för att detta nu är cancer. Alla andra värden var okej. Dock var ej crp taget.
Hur ska man gå vidare? Kan förhöjd sänka vara tumör i hals, strupe, magsäck?

Svar

Hej
Förhöjd sänka anger tecken på inflammation i kroppen men kan vara förhöjd av flera anledningar. Av enbart sänkan kan man inte dra några slutsatser. CRP anger tecken på infektioner.
Känner du dig orolig för dina symtom så ska du söka för besvären så de kan utredas.

Vänliga hälsningar
Cancerrådgivningen