Frågor

Förebygga

Vilka är de senaste råden till att förebygga bröstcancer. Råd som vänder sig till kvinnor i 50 års ålder. Inte råd som man inte längre kan använda sig av ex tidigt barnafödande?

Om man använder östrogen plåster är det mindre risker om man använder mindre styrka?

Är det stora risker att göra täta mammografi undersalningar med tanke på strålning?

Svar

Forskning har visat att livsstilsfaktorer är viktiga för att förebygga bröstcancer.
Den enskilt viktigaste faktorn är kroppsvikten, att undvika övervikt framförallt efter klimakteriet förebygger bröstcancer.
Regelbunden fysisk aktivitet minskar också risken för bröstcancer. Fysisk aktivitet leder till en effektivare ämnesomsättning och bättre hormonell status, bland annat så sänks östrogennivåerna av träning.
Att undvika alkohol, alkohol påverkar kroppens hormonsystem och konsumtion ökar risken för bröstcancer. För att minska risken för cancer är det bäst att inte dricka någon alkohol alls. Om du vill dricka alkohol bör du vara måttlig.

Tillförsel av östrogen efter eller i samband med klimakteriet ökar risken för bröstcancer, främst gäller det kombinationspreparat och vad som är aktuellt i ditt enskilda fall behöver du rådfråga din läkare om.

En mammografiundersökning ger mycket låga stråldoser. Även vid regelbundet återkommande mammografiundersökningar är risken att drabbas av skador på grund av strålningen liten.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.