Frågor

Följdsjukdom operation coloncancer

Kan operation av tjocktarmscancertumör, med borttagande av flera dm tarm, ge upphov till Crohns sjukdom?

Svar

Operation av cancer i tjocktarmen kan inte ge upphov till Crohns sjukdom.