Frågor

Följdfråga Cellförändringar Malingt melanom-typ

Tack för svar!
Om det visar sig att man fått bort allt i den här fläcken betyder det ändå en högre risk att få det i fler fläckar? Eller kan denna vara den enda? Är det enda man gör att ta bort fläckarna och ingen följdbehandling eller beror det på vilken sort det är av malignt melanom det är?
Jag skickar vidare till min goda vän att kontakta er för sina frågor.

Svar

Risken att drabbas av malignt melanom är individuell och kopplad till hårfärg, hudtyp och ögonfärg. Solexposition under barn-och uppväxtåren är troligtvis det som påverkar mest. Har man solat mycket och bränt sig under sin uppväxt har man en generellt större risk att drabbas och kan få fler maligna melanom. Det är riktigt att man väljer behandling efter i vilket stadium sjukdomen är.