Frågor

Folikulärt Lymfom

Hej,Hur lång tid brukar det ta för ett folikulärt lymfom att visa sig på andra ställen efter första diagnos? (oftast)

Svar

Sjukdomsprogress / recidiv, kan dröja flera månader till många år. Om sjukdomen kommer tillbaka beror på sjukdomsutbredning och i vilket stadium tumören befann sig i vid diagnostillfället.