Frågor

Fatigue?

Hur lång tid efter cancer kan man drabbas av / fortfarande lida av fatigue? Kan fatigue gå över och sedan återkomma efter en stressig period i livet?

Svar

Fatigue kan kvarstå långt efter avslutad behandling. Det vill säga flera år. Fatigue kan ibland förväxlas med nedstämdhet och depression eftersom symtomen liknar varandra. Det kan vara bra att uppsöka en läkare om du har svårt att få din vardag att fungera för att få rätt hjälp. Patienter berättar att symtomen kan återkomma i samband med ökad stress.

Tips som kan lindra fatigue
• Träna regelbundet, helst varje dag. Vad du tränar och hur mycket du tränar får du anpassa efter hur du mår men till exempel en promenad varje dag kan göra att du mår bättre.
• Vila gärna innan du blir för trött.
• Försök att behålla din vanliga dygnsrytm så att du kan sova på natten.
• Tänk på att prioritera de saker du måste göra och det som är lustfyllt. Ta gärna hjälp av andra.
• Försök att ha ett socialt liv. Att träffa familj och vänner kan ge extra energi och avkoppling.
• Uppmärksamma vilken tid på dygnet du är som piggast. Då kan du planera in aktiviteter när du har som mest energi.

Hoppas att detta svar kan vara till din hjälp. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen