Frågor

Extraprostatisk tumörväxt

Hur och varför försämras prognosen om den postoperativa mikroskopiska undersökningen visar att tumören nått utanför prostatakapseln (pT3a istället för T2). Negativa resektionsränder. Gleason 4+3

Svar

Om tumören har växt igenom kapseln finns en teoretisk risk att tumörceller har kommit i kontakt med blod- eller lymfkärl. Det i sin tur innebär att det finns en risk för spridning.